ПЕДАГОГИКА ПО МЕТОДА НА ФРЕНЕ

300+

активни практики

90+

специалисти

Online материали

350+ уроци по Френе

Безплатен достъп

Учене през целия живот

1

Социални умения

Социалните или меките умения са способността да си взаимодействие с другите чрез ефективно слушане и комуникация  (включително вербална, невербална, писмена и визуална).

144 Урока

4 езика

2

Дигитална креативност

Социалните или меките умения са способността да си взаимодействие с другите чрез ефективно слушане и комуникация  (включително вербална, невербална, писмена и визуална).

108 Урока

4 езика

3

Мултидисципл. обучение

Социалните или меките умения са способността да си взаимодействие с другите чрез ефективно слушане и комуникация  (включително вербална, невербална, писмена и визуална).

72 Урока

4 езика

Reopen Digital

Последно от нашия блог

Съвети и интересни новини относно новости и важно съдържание.