Създаване на дигитални образователни ресурси

За курса

Как да се използват различните Learning Apps и др. приложения

Какво ще научите?

Използване на различни образователни ресурси и инструменти за създаваме на куизове, тестове и др.

Съдържание на курса

Създадени образователни ресурси с различни платформи

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
learn_app

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.