Междуличностни умения

За курса

Споделяне, искане на разрешение, присъединяване към дейност, започване на разговор, емпатия, изграждане и поддържане на взаимоотношения, убеждаване, медиация и др..

Какво ще научите?

  • Всяка дейност в класната стая
  • Съвети на класа или общоучилищни съвети
  • Дейности в групи с роли и отговорности
  • Работа по казуси
  • Екипи за организиране на различни събития- пътувания, празници, театрални постановки…
  • Писане и изнасяне на речи, създаване на постери по значими теми, писане на писма за привличане на вниманието към дадена кауза
  • Форум театър

Съдържание на курса

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Skill set

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.