Умения за решаване на проблеми

За курса

Споделяне, искане на разрешение, присъединяване към дейност, започване на разговор, емпатия, изграждане и поддържане на взаимоотношения, убеждаване, медиация и др.

Какво ще научите?

  • Всяка групова дейност с роли и правила
  • Рефлексия и обратна връзка след дадена дейност
  • Екипи за организиране на различни събития- пътувания, празници, театрални постановки
  • Грижа за градинка, паметник или друго важно за общността място
  • Групови проекти за изследване на местни и глобални проблеми и даване на творчески придложения за решаването им след обмисляне на различните нужди (дизайн мислене)

Съдържание на курса

Табло за решаване на проблеми

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
problem solving

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.