Проектно базирано обучение

За курса

Проектно-базираното обучение е метод на преподаване, при който учениците учат чрез активно ангажиране в реални и лично значими проекти. Основната идея на проектно-базираното обучение е, че реални проблеми улавят интереса на учениците и се провокира сериозен размисъл, тъй като учениците придобиват и прилагат ново знание в контекста на решаването на проблем.Учителят играе ролята на посредник, а учениците работят под неговото ръководство.

Какво ще научите?

Основното, което учениците ще научат е: критично мислене, умения за решаване на проблеми, сътрудничество, различни форми на комуникация.

Съдържание на курса

Проектно-базирано обучение – разработени форми за планиране на проект

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
project-based-learning

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.