Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект

За курса

Реализация на интердисциплинарен проект и създаване на проектна папка

Какво ще научите?

Какви са стъпките за реализация на интердисциплинарен проект чрез реална демонстрация и изпълнение на такъв.

Какви са необходимите докумнети – част от проектната папка.

Съдържание на курса

Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект – видео и проектна папка – Състезание Главен готвач

Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект – видео и проектна папка – Традиции и обичаи

Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект – видео и проектна папка – Училищен физкултурен триатлон

Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект – видео и проектна папка – Слънчевата система

Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект – видео и проектна папка – Как да създадем градина

Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект – видео и проектна папка – Разделно събиране на отпадъци

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
interdisciplinary

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.