Социални умения за „оцеляване“

За курса

Привличане на внимание, слушане, следване на насоки и инструкции, игнориране на разсейващи фактори, използване на подходящ език, управление на времето и др.

Какво ще научите?

  • Поставяне на правила за групова работа или за дейност
  • Свързана с правилата свобода за изразяване
  • Дейности и игри с ясни инструкции
  • Задаване на време за всяка дейност
  • Писане на писма и предложения към различни адресати: администрация, възрастни, приятели
  • Планиране – индивидуални и групови SMART планове

Съдържание на курса

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
SURVIVE

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.