Създаване на училищен вестник с Google Slides.

За курса

Целта на курса е да: Мотивира учениците да се изразяват писмено; Изгражда увереност в артикулирането на мисли и идеи; Подобрява творческото мислене на учениците; Култивира критичното мислене; Изгражда общност и работа в екип; Показва резултата от образователния процес; Подобрява комуникацията; Учениците се чувстват чути – те са овластени да проектират, пишат, публикува; Саморегулирано учене.

Какво ще научите?

Стъпки за стартиране на училищен/класен вестник:

  • Съберете класа
  • Представете идеята
  • Решете колко често ще се издава вестникът – веднъж месечно/ на всеки втори месец
  • Определете отговорния екип – учител и ученици/доброволци
  • Помислете за отговорностите на всеки член на екипа – писатели, фотографи, редактори
  • Решете за формата – Pdf, сайтове на Google
  • Изберете име
  • Изберете какви секции ще имате
  • Помислете за снимки, снимки и авторски права
  • Дизайн на предната страница

Съдържание на курса

Новини от 2-ри клас – Април 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
slides

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.