Техники за изследване на средата и нагласите с Google Forms.

За курса

Използване на Google Forms за създаване на въпросници за изследване на средата и нагласите чрез учениците

Какво ще научите?

Как чрез използване на Google Forms могат да се изследват средата и нагласите сред учениците.

Съдържание на курса

Използване на Google Forms

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
google_forms

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.