Умения за справяне с конфликти

За курса

Поведение при дразнене и тормоз, при загуба и обвинения, при изоставяне, натиск от връстници, комуникация, разпознаване и справяне със стреса, управление на емоциите, асертивност и др.

Какво ще научите?

  • Специални часове за това как да реагират децата при насилие или натиск от връстниците
  • Приятели от по-големите ученици – планирана грижа
  • Състезателни спортни дейности и рефлексия и обратна връзка
  • Съвети на класа и общоучилищни съвети
  • Занимания по йога- майндфулнес
  • Специални занимания за управление на стреса
  • Часове за емоциите, дейности за измермане на емоциите
  • Казуси
  • Форум театър

Съдържание на курса

Различията ни правят неповторими

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
sticker with the inscription Conflict hangs with a clothespin on a rope on a blue background

Програмата включва:

Имате ли въпроси?

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.