Контакти

Reopen Digital

Свържете се с нас

Проектът се финансира от програма „Еразъм+“, Договор № 2020-1-BG01-KA201-079295

Адрес

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Скравена ул. „Тодор Попов“ №3, 2150 Скравена, Община Ботевград

Телефонен номер

0893615013

Директор

Петко Петков