Процес на изпълнение на интердисциплинарен проект – видео и проектна папка – Разделно събиране на отпадъци

Цели на дейността:

Заснемане на видео на проекта.
Оформяне на необходимата проектна документация:
– паспорт на проектната работа (методически паспорт на проекта);
– портфолио (проектна папка);
– резюме (кратко описание на проекта).

Резултат / краен продукт:

Заснето видео

Проектна папка с материали.

Файлове към урока:

Light bulb on the open book learning and creativity idea concept On a yellow background with copy space 3d illustration

Този урок включва:

Имате въпроси?

Ще се радваме да получим Вашата обратна връзка за този урок. За въпроси и предложения, пишете на: