Umiejętności rozwiązywania konfliktów

Kurs zawiera

Czego się nauczysz?

  • specjalnie zaprojektowane sesje szkoleniowe dotyczące reagowania na zastraszanie lub presję rówieśników
  • koledzy w szkole
  • konkurencyjne wydarzenia sportowe z refleksją i informacją zwrotną
  • rady klasowe lub szkolne
  • sesje uważności
  • specjalnie zaprojektowane szkolenia z zarządzanie stresem
  • studium przypadku
  • Teatr Forum

Konspekt

Wyczarujmy przyjaźń

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
sticker with the inscription Conflict hangs with a clothespin on a rope on a blue background

W tym programie możesz znaleźć:

Czy masz jakieś pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.