O PROJEKCIE

Reopen Digital

O PROJEKCIE

Szkoła Podstawowa im. „Św. Cyryla i Metodego”, v. Skravena realizuje projekt nr 2020-1-BG01-KA201-079295 zatytułowany „reOPEN”, finansowany z Programu Erasmus+, Działanie Kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne. Okres realizacji projektu to 36 miesięcy – od 01.09.2020 do 31.08.2023. Maksymalna kwota dofinansowania – 100% dofinansowania to: 344 570 euro.

Projekt reOPEN to strategiczne partnerstwo pomiędzy instytucjami edukacyjnymi reprezentującymi pełen zakres podstawowych usług edukacji ogólnej, którego celem jest osiągnięcie całkowitej zmiany edukacyjnej poprzez wdrażanie innowacji na poziomie globalnym.

Specjaliści edukacyjni z Bułgarii, Turcji i Polski, a także partnerzy stowarzyszeni z Niemiec i Francji tworzą, wdrażają i upowszechniają innowacyjne pedagogiczne podejście edukacyjne i otwarte produkty edukacyjne mające na celu stymulowanie integracji społecznej uczniów poprzez zachęcanie do pracy grupowej i ułatwianie dostępu, uczestnictwa oraz efekty uczenia się uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym poprzez zastosowanie technologii ICT. Wykorzystując intelektualny produkt poprzedniej inicjatywy OPEN, inicjatywa reOPEN stawia sobie za zadanie przezwyciężenie głównych problemów, przed którymi stoją nowe nowoczesne szkoły na całym świecie, a mianowicie brak bazy informacyjnej z materiałami do zastosowania Freneta oraz brak kluczowych kompetencji pedagogicznych.

Reopen Digital

Uczestnicy projektu

Koordynator – Szkoła Podstawowa im. „Św. Cyryla i Metodego” – Skravena, Bułgaria

Szkoła Podstawowa im. „Św. Cyryla i Metodego” powstała 01.09.1820 r. W ciągu swojej stuletniej historii Koordynator zdobył doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów z różnych grup społecznych, wykorzystując podejścia do dialogu i współpracy na rzecz zaangażowania rodziców. Szkoła posiada dynamicznie rozwijające się środowisko nauczania – cyfrowe sale lekcyjne z ekranami multimedialnymi i narzędziami edukacyjnymi, posiada świetnie wyposażoną salę komputerową, salę ze środkami materialno-technicznymi do całodziennej organizacji dnia szkolnego, sala multimedialna, sprzęt do wirtualnej rzeczywistości, Drukarki 3D do wizualizacji obiektów rzeczywistości wirtualnej itp. 

Zespół Koordynatora składa się z 12 nauczycieli oraz 115 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

http://ouskravena.com/ 

Reopen Digital

Wzmacniacz projektu

Centrum wsparcia rozwoju osobistego – Botevgrad, Bułgaria

 

CSPD Botevgrad został otwarty 01.12.2017. z Zarządzeniem №ОА-614 / 01.12.2017 Burmistrza Gminy Botevgrad. Jako innowacyjna forma organizacyjna, jedyna w swoim rodzaju w Republice Bułgarii, jej działalność jest bezpośrednio rozwijana na zasadzie projektowej, mającej na celu pełne objęcie osób o specjalnych potrzebach. Prawidłowe zaplanowanie działań przyczynia się do osiągnięcia jakościowego wsparcia zasobowego – przygotowanie harmonogramów godzinowych, określenie formy wsparcia, konkretnych celów i zadań oraz obszarów, w których wsparcie specjalistyczne powinno być realizowane. Środowisko nauki to duże, jasne i przestronne 3 sale zasobów, w których przestrzeń jest zorganizowana tematycznie – basen z piłeczkami, miękkie moduły Montessori, łóżko terapeutyczne i pufy relaksacyjne, puzzle i gry do koordynacji ruchów, myślenia, pamięci i motoryki, pokój nauczycielski, wyposażony w tablicę interaktywną do szkolenia nauczycieli i uczniów, warsztat, w którym materiały tematyczne są przygotowywane przez dzieci z całej gminy, pod okiem specjalistów Ośrodka.

Więcej informacji: https://cplr-botevgrad.com/


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice – Polska

Organizacja pozarządowa z 17 trenerami. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania społeczności lokalnej w Przygodzicach (centralna Polska między Wrocławiem a Poznaniem). Głównym celem jest podniesienie standardu życia na poziomie lokalnym poprzez wspieranie wieloaspektowego rozwoju osobowości dziecka.

Stowarzyszenie „Szansa dla Aktywnych” – Polska

Organizacja pozarządowa wspierająca lokalną szkołę w procesie uczenia się. Praktyki sięgają 2012r. głównie w zakresie kształcenia zawodowego i podstawowego, w tym wdrażania szkoleń i innowacji na poziomie europejskim. Poprzez narzędzia technologiczne, współpracę i wymianę dobrych praktyk, członkowie pracują nad osiągnięciem głównego celu, jakim jest transfer i wymiana wiedzy. Główne inicjatywy to zapewnienie pomostu między praktykami o udowodnionym doświadczeniu a środowiskiem edukacyjnym. Praktyki interakcji to głównie cyfrowe kanały edukacyjne, seminaria edukacyjne, komunikacja z platformami internetowymi. Eksperci zajmują się takimi działaniami, jak seminaria szkoleniowe oraz strategie rozpowszechniania i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji: http://www.walkatory.com/stowarzyszenie.html

Şehit Harun Turhan Ortaokulu /Yenikent Ilksan Ortaokulu/ – Turcja

Szkoła publiczna prowadząca kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Założona w 2006 roku szkoła działa w regionie Sinjan w Ankarze, stolicy Turcji, od 2007 roku. Jako oficjalna szkoła publiczna podlega bezpośrednio tureckiemu Ministerstwu Edukacji. Znajduje się 40 km od centrum Ankary, a teren usługowy szkoły przyciąga pracowników dostępnym rozwiniętym przemysłem lekkim, co prowadzi zwiększania ilości uczniów. Średnio 2800 uczniów szkół podstawowych zapisuje się do etapu gimnazjalnego. Do realizacji praktyki pedagogicznej szkoła dysponuje kadrą pedagogiczną – 57 nauczycieli w szkole podstawowej i 58 – w gimnazjum.

Po więcej informacji: http://sehitharunturhanortaokulu.meb.k12.tr