Kişilerarası becerileri

Kurs için

Ne öğreneceksin?

  • herhangi bir sınıf etkinliği
  • sınıf veya okul konseyi
  • rolleri ve sorumlulukları olan grup faaliyetleri
  • farklı vaka çalışmaları
  • çeşitli projeler için ekipler – geziler, kutlamalar, drama oyunları
  • konuşmalar yazmak ve sunmak, değerli konularda afişler yapmak, bir amaca dikkat çekmek için mektup yazmak
  • Forum Tiyatrosu

Müfredat

Soyle Adımı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Skill set

Bu programda şunları bulabilirsiniz:

Sormak istediğiniz bir şey var mı?

Onları cevaplamaktan mutluluk duyarız.